1- وبسایت ایران کنین با بررسی اصالت و تاریخ انقضای کالا وظیفه خود را تکمیل کرده و هیچگونه مسئولیتی در قبال کیفیت محصولات تولید شده نمی پذیرد.

2-در صورتی که یکی از موارد ذیل اتفاق افتاده باشد ، می توانید سفارش خود را بدون کسر از مبلغ کالا مرجوع کنید :

  • کالا درخواستی با کالا ارسال شده مغایرت داشته باشد
  • کالا ارسالی تاریخ انقضا گذشته یا سوراخ  و پاره باشد
  • سفارش تهران با بیش از دو روز تاخیر ارسال شده باشد

3-در صورتی که سفارش بدون دلیل موجه برگشت داده شود ، کل مبلغ پیش پرداخت تا سقف 150،000 تومان به نفع وبسایت و برای جبران هزینه ها ضبط خواهد شد.

4-در صورتی که مشتری در زمان تعیین شده برای دریافت سفارش حضور نداشته باشد، بسته برگشت خورده ، و ارسال دوباره آن مشروط به پرداخت دو برابر هزینه ارسال می باشد.